GRANTY DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ - ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM!

Dodane: 11.10.2017

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że w najbliższych dniach zostanie uruchomiona procedura przyznawania grantów dla podmiotów ekonomii społecznej w wysokości do 10 tys. zł.

W związku z powyższym zachęcamy do zapoznania się z REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO W FORMIE GRANTÓW DLA ISTNIEJĄCYCH PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE WSPARCIA DLA USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ, który został zaakceptowany przez Instytucję Pośredniczącą RPO WM tj. Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. 

REGULAMIN

ALOKACJA

Jednocześnie informujemy, że nabory Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w formie grantów zostały zaplanowane w następujących terminach:

  • I edycja – IV kwartał 2017r.
  • II edycja – III kwartał 2018r.
  • III edycja – II kwartał 2019r.

O datach poszczególnych naborów będziemy Państwa informować na bieżąco.

Udostępnij stronę