Bezpłatne szkolenie dla PES pn. Prawo pracy w organizacjach pozarządowych

Kategoria: Aktualności Dodane: 25.04.2018

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie realizowane w ramach projektu MOWES pt.: „Prawo pracy w  organizacjach pozarządowych”.

Szkolenie odbędzie się 23.05. br. (w godzinach 9:30 – 16:00) w Związku Lustracyjnym Spółdzielni Pracy w Krakowie (ul. Malborska 65). Szkolenie adresowane jest do organizacji pozarządowych z Krakowa oraz powiatów: bocheńskiego, krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, proszowickiego i wielickiego.

 

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie problematycznych zagadnień prawa pracy m.in. związanych z dokumentacją pracowniczą, czasem pracy, a także wskazanie uczestnikom różnic pomiędzy świadczeniem pracy w ramach umowy o pracę i na podstawie umów cywilnoprawnych. Podczas szkolenia omówione zostaną wątpliwości, zgłaszane przez uczestników.

Podczas szkolenia zostaną przedstawione następujące zagadnienia:

  • Kiedy można zawrzeć umowę cywilnoprawną, a kiedy konieczne jest zawarcie umowy o pracę;
  • Co  w praktyce oznacza, że pracownikowi najpóźniej przed dopuszczeniem do pracy należy potwierdzić warunki pracy na piśmie;
  • Jakie wymogi wprowadzają przepisy w zakresie obowiązku zapewnienia przyjmującemu zlecenie - minimalnej stawki godzinowej;
  • Rozwiązania w których praca w tej samej dobie nie będzie stanowiła pracy w godzinach nadliczbowych;
  • W jaki sposób zredagować zapisy w umowie o pracę;
  • Jakie są zasady udzielania urlopu wypoczynkowego;
  • Czy czas podróży służbowej i szkoleń stanowi czas pracy pracownika;
  • Kiedy wydawać świadectwo pracy i jak powinna wyglądać jego treść.
     

Osoba prowadząca kurs: Zbigniew Zych – radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, specjalista z prawa pracy, doświadczony trener, praktyk, autor publikacji i współorganizator konferencji z prawa pracy, absolwent kierunków: prawo, administracja na Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

Zapisy

Na szkolenie obowiązują zapisy. Będziemy je przyjmować do 14 maja 2018 r. Aby zapisać się na szkolenie należy wykonać wszystkie trzy opisane poniżej kroki:

Przesłać zgłoszenie dostępne pod adresem https://goo.gl/forms/b7IHdNsT9AVypEPG2
Wypełnić formularz zgłoszeniowy zgodnie z poniższymi informacjami:
a) dla  organizacji objętych wsparciem MOWES (korzystających już z doradztwa lub szkoleń) uproszczony formularz dostępny jest tutaj

b) dla organizacji, które nie rekrutowały się dotychczas do projektu MOWES pełny formularz dostępny jest tutaj

Przesłać skan uzupełnionych i podpisanych dokumentów na adres mowes@fundacjagap.pl w terminie do 14 maja 2018 r.
 

UWAGA! Formularz zgłoszeniowy musi zostać podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji zgodnie z danymi widniejącymi w KRS.

Spełnienie wszystkich powyższych formalności jest warunkiem udziału w szkoleniu. Po zakończeniu rekrutacji (14.05). przekażemy zgłoszonym organizacjom informację na temat zakwalifikowania się do udziału w szkoleniu. W przypadku dużej liczby chętnych o udziale w szkoleniu decydować będzie kompletność dokumentacji oraz ocena motywacji i wpływu szkolenia na rozwój organizacji (na podstawie formularza zgłoszeniowego).

Liczba miejsc na szkolenia jest ograniczona. Jedna organizacja może zgłosić maksymalnie 5 osób. Pełny regulamin udziału w szkoleniach MOWES dostępny jest tutaj.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy (mowes@fundacjagap.pl), telefoniczny:  12 423 76 05 w. 22 lub osobisty w siedzibie Fundacji GAP (ul. Bandurskiego 58/11, Kraków). W razie problemów służymy pomocą przy wypełnieniu dokumentacji.

 

Szkolenie organizowane jest przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej w ramach projektu „MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny”  realizowanego w Osi Priorytetowej 9, Działania 9.3, Poddziałania A, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

 

Udostępnij stronę