Animacja JST. Przedłużenie naboru do 27 marca 2018

Dodane: 21.03.2018

KOGO ZAPRASZAMY?
Do udziału w programie zapraszamy samorządy z terenu powiatu krakowskiego, miechowskiego, proszowickiego, myślenickiego, bocheńskiego, wielickiego i miasta Kraków, które chcą tworzyć przedsiębiorstwa społeczne (np. spółdzielnie socjalne osób prawnych) oraz rozwijać ekonomię społeczną wprowadzając nowe formy współpracy z  organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami.


CO OFERUJEMY?
Bezpłatne, kompleksowe wsparcie edukacyjno-doradcze, w tym:

 

1. Obszar współpracy z mieszkańcami, m.in.:

·        wsparcie procesu wypracowywania założeń i/lub konsultacji budżetu obywatelskiego w gminie

·        wsparcie procesu wypracowywania założeń i/lub konsultacji inicjatywy lokalnej w gminie

·        wsparcie w procesach rewitalizacji społecznej

·        wsparcie tworzenia regulaminu konsultacji społecznych z mieszkańcami

·        zaplanowanie i przeprowadzenie konsultacji planowanych w gminie rozwiązań z zakresu ekonomii społecznej

·        wsparcie procesu partycypacyjnego wypracowywania oferty np. domu kultury, centrum aktywności seniora, klubu rodzica

·        wypracowanie założeń do powołania Centrum Społecznościowego w gminie

·        animację grup inicjatywnych mieszkańców


2. Obszar współpracy z organizacjami pozarządowymi, m.in.:

·        wsparcie konsultacji programów współpracy z NGO

·        opracowanie regulaminów np. korzystania z lokali gminnych przez NGO, projektów partnerskich, zasad regrantingu

·        diagnoza obszarów do współpracy między JST i NGO

·        wsparcie procesu powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego

·        zaplanowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych planowanych w gminie rozwiązań

·        wsparcie tworzenia przedsiębiorstw społecznych, opracowanie procedur klauzul społecznych

·        moderację spotkań poświęconych budowaniu współpracy lokalnej z podmiotami ekonomii społecznej

·        bieżącą współpracę z animatorem, który będzie czuwał nad całym procesem

·        doradztwo specjalistyczne i grupowe

·        szkolenia z zakresu zakładania przedsiębiorstw społecznych

 

KONTAKT
Dodatkowych informacji udzielają animatorzy:

Ewa Chromniak tel. 790 346 927

Agnieszka Dziewitek tel. 666 358 430

 

 

Udostępnij stronę