Lista aktualności

17.10.2017
Wyniki oceny merytorycznej wsparcie finansowe – I nabór

Informujemy, iż została zakończona ocena merytoryczna Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach I naboru projektu „MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Krakowski Obszar...

więcej...
12.10.2017
II Nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu "MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny"

Informujemy, że w terminie od 31.10.2017 do 15.11.2017r. zostanie przeprowadzony II nabór Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na stworzenie nowych miejsc pracy w: nowoutworzonym przedsiębiorstwie...

więcej...
11.10.2017
GRANTY DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ - ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM!

Szanowni Państwo, Miło nam poinformować, że w najbliższych dniach zostanie uruchomiona procedura przyznawania grantów dla podmiotów ekonomii społecznej w wysokości do 10 tys. zł. W związku z powyższym zachęcamy do...

więcej...
5.10.2017
Wyniki rekrutacji IV naboru „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny"

Wyniki rekrutacji w IV naborze „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny". W oparciu o ocenę złożonych formularzy Komisja Rekrutacyjna opracowała listę...

więcej...
1.10.2017
Status przedsiębiorstwa społecznego w subregionie KOM

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wraz z Ministerstwem Rozwoju wspólnie wypracowały rekomendacje w sprawie przyznawania statusu przedsiębiorstwa społecznego. Celem tych dokumentów jest ujednolicenie sposobu...

więcej...