Spotkanie dla WTZ i ZAZ w Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach

Kategoria: Aktualności Dodane: 1.02.2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza przedstawicieli małopolskich warsztatów terapii zajęciowej oraz zakładów aktywności zawodowej do udziału w kolejnej wizycie studyjnej w ramach Małopolskiego Ośrodka Koordynacji Ekonomii Społecznej.

Termin wizyty to 6 marca 2018 r. (wtorek) w godz. 10.00-15.30. 

Miejscem spotkania będzie siedziba Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach.

Fundacja ta realizuje kompleksowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych m.in. w ramach środowiskowego domu samopomocy, warsztatu terapii zajęciowej oraz zakładu aktywności zawodowej.

Celem wizyty będzie nie tylko zapoznanie się z utworzoną przez Bonifraterską Fundację Dobroczynną infrastrukturą wsparcia, czy warunkami i metodami pracy terapeutów, co przede wszystkim, na bazie jej doświadczeń, dyskusja na temat współpracy między ŚDS - WTZ - ZAZ na rzecz skutecznej reintegracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych.

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny. Organizator spotkania poza stroną merytoryczną wizyty, zapewnia transport na trasie Kraków - Konary - Kraków (po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania).

Ze względu na charakter spotkania liczba uczestników jest ograniczona, stąd prosimy o  zgłoszenie Państwa udziału do 20 lutego br. na adres mailowy: amierzwa(at)rops.krakow.pl.

__________________________________________________________________________________________________

PROGRAM SPOTKANIA:

10.00 – 10.40 – Przywitanie.
Prezentacja działalności Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach.

10.40 – 12.10 – Seminarium.
• Idea i założenia reintegracji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych;
• System kompleksowej rehabilitacji zawodowej na bazie doświadczeń podmiotów Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej (WTZ, ŚDS, ZAZ, DPS);
• Projekt pn. "Aktywni w pracy" jako przykład innowacyjnego podejścia do reintegracji społeczno–zawodowej osób niepełnosprawnych.

12.10 – 12.30 – Przerwa kawowa

12.30 – 14.00 – Część warsztatowa: zapoznanie się ze specyfiką i ofertą rehabilitacyjną ośrodków Fundacji. 
WIZYTACJA:
- Dom Pomocy Społecznej
- Środowiskowy Dom Samopomocy
- Warsztaty Terapii Zajęciowej
- Zakład Aktywności Zawodowej

14.00 – 14.45 – Obiad

14.45 – 15.30 – Dyskusja i podsumowanie.

 

 

Udostępnij stronę