Ekonomia Społeczna w Małopolsce

O konkursie

Konkurs Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej to inicjatywa zapoczątkowana w 2011 roku, która ma na celu promować i nagradzać najlepsze przedsiębiorstwa społeczne w Małopolsce, z sukcesem łączące działalność biznesową z realizacją założonych celów społecznych.

O tytuł Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej mogą ubiegać się:

 • organizacje pozarządowe oraz kościelne jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą,
 • spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
 • spółdzielnie socjalne,
 • zakłady pracy chronionej,
 • spółki kapitałowe, które w umowie, statucie lub akcie założycielskim mają zapis o prowadzeniu działalności w celach społecznych i przeznaczeniu całego zysku na cele społeczne,
 • podmioty działające w innych formach prawnych, pod warunkiem posiadania aktualnego statusu przedsiębiorstwa społecznego (figurujące na liście przedsiębiorstw społecznych). 

Przy ocenie zgłoszonych kandydatur Kapituła bierze pod uwagę następujące kryteria:

 • wynik finansowy,
 • innowacyjność (w dowolnym obszarze: zarządzania, oferowanego produktu lub usługi/promocji, wsparcia innowacyjnych pomysłów pracowników, itp.),
 • przedsiębiorczość (koncepcja i okoliczności powstania firmy, pomysł na produkt/usługę),
 • liczba pracowników w przeliczeniu na etaty w dniu składania aplikacji ( w tym z grup zagrożonych wykluczeniem),
 • liczba dostępnych produktów/usług.

Dla laureatów oferowane są atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe. Laureat Konkursu ma tez możliwość posługiwać się przez rok tytułem i logo Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej.

x
Słowa krótsze niż 4 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
sortuj wg:
najnowsze
najstarsze

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się