VII spotkanie plenarne MKRES - 16.07.2018 r.

Kategoria: Posiedzenia Komitetu, Wydarzenia Dodane: 18.07.2018

W dniu 16 lipca br. miało miejsce spotkanie plenarne Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, w trakcie którego przeprowadziliśmy konsultacje aktualizowanego właśnie Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

W spotkaniu, oprócz Członków Komitetu brali udział także przedstawiciele małopolskich jednostek reintegracyjnych, samorządów, przedsiębiorstw społecznych zainteresowanych kształtem nowych regulacji proponowanych w programie.

Praca dotycząca konkretnych obszarów KPRES odbywała się w podziale na trzy grupy robocze.  Wypracowane uwagi i rekomendacje zostaną przekazane Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Udostępnij stronę