VI spotkanie plenarne MKRES - 14.03.2018 r.

Kategoria: Posiedzenia Komitetu, Wydarzenia Dodane: 15.03.2018

W trakcie spotkania, Członkowie Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej przyjęli sprawozdanie z działalności za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

W związku z rezygnacją z funkcji Przewodniczącej MKRES przez Panią Joannę Brzozowską-Wabik podjęto także uchwałę o wyborze Przewodniczącego Prezydium Komitetu, którym z ramienia podmiotów ekonomii społecznej została Pani Olga Gałek (reprezentująca Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych). Serdecznie gratulujemy wyboru!

W posiedzeniu MKRES uczestniczył Pan Jakub Schimanek z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który zaprezentował założenia aktualizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Drugą część spotkania poświęcono na pracę grupy roboczej ds. systemu wsparcia ekonomii społecznej, gdzie dyskusja ogniskowała wokół problematyki podatku VAT w projektach poświęconych ekonomii społecznej.

Udostępnij stronę