V spotkanie plenarne MKRES - 20.12.2017 r.

Kategoria: Posiedzenia Komitetu, Wydarzenia Dodane: 21.12.2017

20 grudnia 2017 r. w Krakowie miało miejsce spotkanie plenarne Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.
Tematem przewodnim była współpraca podmiotów ekonomii społecznej z jednostkami samorządu terytorialnego. Wprowadzeniem do tej tematyki było przedstawienie wyników badań dotyczących zakresu oraz form współpracy małopolskich gmin i powiatów z podmiotami ekonomii społecznej, które opracowała Marta Bohdziewicz – Lulewicz z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.
Następnie Członkowie MKRES mieli możliwość zapoznania się z dobrą praktyką, zaprezentowaną przez pana Adriana Starońka – Naczelnika  Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy, który opowiadał o działaniach realizowanych z udziałem i na rzecz podmiotów ekonomii społecznej oraz o efektach podejmowanych działań.

Druga część spotkania została poświęcona bieżącym sprawom dotyczącym małopolskiego sektora.
Maria Brzeziak z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie omówiła zasady nadawania statusu przedsiębiorstwa społecznego funkcjonujące w Małopolsce, a bazujące na rekomendacjach wydanych wspólnie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Rozwoju.
Liderzy konsorcjów OWES: Agata Machnik-Pado z Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Krzysztof Braś z Towarzystwa Oświatowego Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie przedstawili postępy realizacji projektów ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw, które powstały w Małopolsce.

Udostępnij stronę