Spotkanie plenarne MKRES - 12.12.2018 r.

Kategoria: Posiedzenia Komitetu, Aktualności, Wydarzenia Dodane: 14.12.2018

Małopolski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej obradował już po raz ósmy. Spotkanie odbyło się w Wilii Decjusza.

Tematem przewodnim było przedstawienie wyników ewaluacji systemu wsparcia ekonomii społecznej w Małopolsce oraz dyskusja i wypracowanie rekomendacji dotyczących instrumentów wsparcia w kontekście nowych projektów OWES.

Efektami swoich działań podzieliły się małopolskie OWES. Dyskutowaliśmy również o wypracowanej przez sieć SPLOT propozycji zmian w zakresie weryfikacji statusu przedsiębiorstwa społecznego oraz możliwości przyznawania dotacji na tworzenie miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej.

 

 

Udostępnij stronę