IV spotkanie plenarne MKRES – 02.03.2017 r.

Kategoria: Posiedzenia Komitetu, Wydarzenia Dodane: 6.03.2017

W trakcie spotkania, Członkowie Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej przyjęli sprawozdanie z działalności za okres od 27 listopada 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. Podjęto także uchwałę o wyborze I Wiceprzewodniczącego Komitetu, którym z ramienia podmiotów ekonomii społecznej została Pani Agnieszka Lewonowska – Banach (reprezentująca Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne).

Kolejne punkty spotkania dotyczyły przedstawienia sprawozdań z działalności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w poszczególnych subregionach. Sprawozdanie przedstawili: Pan Norbert Laurisz z Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Pan Krzysztof Braś z Towarzystwa Oświatowego Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie.

Następnie, Pani Katarzyna Wiecha – Kokot ze Związku lustracyjnego Spółdzielni Pracy omówiła zasady udzielania preferencyjnych pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych oferowanych za pośrednictwem Towarzystwa Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych S.A.

Drugą część spotkania poświęcono na pracę grup roboczych działających w ramach MKRES, w tym grupy ds. systemu wsparcia ekonomii społecznej, badań i monitoringu, przedsiębiorstw społecznych oraz uspołeczniania zadań. Skupiono się przede wszystkim na sprawach bieżących, przedstawiano tematy, którymi powinny zająć się grupy, a także ustalano harmonogram działań na najbliższe spotkania.

Udostępnij stronę