Grupa ds. uspołeczniania zadań

Kategoria: Grupy Robocze MKRES Dodane: 10.01.2017

CELE GRUPY:

Włączenie JST w planowane działania OWES i MOKES dotyczące form wsparcia dedykowanych samorządom lokalnym. Planowane tematy dotyczyć będą zwłaszcza:
- wsparcia JST w zakresie zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej,
- stosowania klauzul społecznych,
- współpracy  JST z PES w zakresie tworzenia lokalnych dokumentów typu: strategia rozwoju, program współpracy z NGO, strategia rozwiązywania problemów społecznych.

Ważnym elementem prac grupy będzie też wypracowanie, a następnie promowanie modelu franczyzy społecznej realizującej zadania własne gminy.

W skład grupy roboczej ds. uspołeczniania zadań wchodzą następujący członkowie MKRES:
1.      Gmina Czernichów
2.      Gmina Iwanowice
3.      Gmina Wieprz
4.      Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
5.      Miasto Jordanów
6.      Miasto Stary Sącz
7.      Powiat Tarnowski
8.      Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
9.      Spółdzielnia Socjalna Bella Vita
10.   Wiatr Woda Spółdzielnia Socjalna

Funkcję Przewodniczącego grupy roboczej ds. uspołeczniania zadań pełni przedstawiciel Gminy Wieprz – Pani Małgorzata Chrapek.

 

SPOTKANIA GRUPY

7 kwietnia 2016 r.

 

 

Udostępnij stronę