Grupa ds. przedsiębiorstw społecznych

Kategoria: Grupy Robocze MKRES Dodane: 10.01.2017

CELE GRUPY:

- Umożliwienie wymiany wiedzy i doświadczeń (forum spotkań).
- Przepływ informacji dot. wsparcia PS oraz działań PS.
- Diagnozowanie problemów/ barier w działalności małopolskich PS.
- Generowanie pomysłów na projekty partnerskie, w tym innowacyjne.
- Rekomendacje dot. zmian w prawie, dokumentach strategicznych i planistycznych województwa.
- Zacieśnienie współpracy z sektorem biznesu.
- Reprezentacja sektora PS w MKRES.

W skład grupy roboczej ds. przedsiębiorstw społecznych wchodzą następujący członkowie MKRES:
1.      Spółdzielnia Socjalna Bella Vita
2.      Spółdzielnia Socjalna OPOKA
3.      Spółdzielnia Socjalna Równość z siedzibą w Krakowie
4.      Stowarzyszenie Dobrej Nadziei
5.      Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne
6.      Wiatr Woda Spółdzielnia Socjalna
7.      Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
8.      Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy

Ponadto, zgodnie z Regulaminem Komitetu, w pracach grupy uczestniczą inni przedstawiciele przedsiębiorstw społecznych z Małopolski, którzy za pośrednictwem grupy mają możliwość przekazywania wniosków dot. barier w rozwoju sektora, nowych rozwiązań, czy rekomendacji  na forum MKRES.
Funkcję Przewodniczącego grupy roboczej ds. przedsiębiorstw społecznych pełni przedstawiciel Wiatr Woda Spółdzielni Socjalnej – Pan Witold Ekielski.

SPOTKANIA GRUPY

20 lipca 2016 r.
Celem spotkania było wypracowanie uwag do ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz zaproponowanie nowych rozwiązań. Efektem spotkania było zestawienie uwag oraz przesłanie ich do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

Udostępnij stronę