Grupy robocze MKRES

Grupa ds. pes o charakterze reintegracyjnym

CELE GRUPY: Ze względu na dwie różne grupy adresatów i związane z tym odmienne formy aktywności w obrębie grupy PES o charakterze reintegracyjnym cele grupy roboczej można podzielić na dwie grupy:...

więcej...