WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Powiat bocheński

  • Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia na Rzecz Osób Specjalnej Troski „Amicus Hominis”
    32-700 Proszówki 346
    www.wtzbochnia.pl

  • Warsztat Terapii Zajęciowej Katolickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Niepełnosprawnych „Otwarte Serca” w Łapanowie
    32-740 Łapanów 12A
    www.wtzlapanow.pl

 

Powiat brzeski

  • Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Opiekunów i Wolontariuszy „Ostoja”
    ul. Przemysłowa 18, 32-800 Brzesko
    www.wtzbrzesko.pl

  • Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Potrzebującym i Zapobiegania Patologiom Społecznym „Pomocna Dłoń”
    Zawada Uszewska 70, 32-864 Gnojnik
    www.wtz.info.pl

 

Powiat chrzanowski

  • Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Chrzanowie
    ul. Sokoła 8, 32-500 Chrzanów
    www.wtzst-chrzanow.pl
  • Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Libiążu
    ul. Piłsudskiego 4, 32-590 Libiąż
    www.wtzlibiaz.pl
  • Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Trzebini
    ul. Luzara 1, 32- 540 Trzebinia
    www.wtztrzebinia.pl

 

Powiat dąbrowski

  • Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”
    ul. Kościuszki 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

 

Powiat gorlicki

  • Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczym „Caritas”
    ul. M. Konopnickiej 21, 38-300 Gorlice
  • Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja”
    ul. Parkowa 1, 38-340 Biecz
    www.nadziejabiecz.pl
  • Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Trzeźwościowe „Wolność i Miłość” Diecezji Rzeszowskiej
    38-305 Lipinki 8
    www.drocaritas.pl
  • Warsztat Terapii Zajęciowej
    Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Rodzina”w Gorlicach
    ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, 38-300 Gorlice
    www.wtzrodzina.jimdo.com
  • Warsztaty Terapii Zajęciowej
    Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej "ELEOS" w Gładyszowie
    38-315 Gładyszów 45
    www.eleos.gladyszow.org

 

Kraków

  • Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Pomocy Socjalnej „Gaudium et Spes”
    ul. Królowej Jadwigi 81, 30-209 Kraków
    www.wtz81.pl 

  • Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Pomocy Socjalnej „Gaudium et Spes”
    os. Górali 19, 31-961 Kraków
    www.gaudiumetspes.pl

  • Warsztat Terapii Zajęciowej przy Szpitalu Specjalistycznym im. dr J. Babińskiego
    ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków
    www.babinski.pl

  • Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej
    ul. Łanowa 43, 30-725 Kraków
    www.ceti.pl/lanowa/wtz

  • Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
    ul. Miodowa 9, 31-055 Kraków
    www.stowarzyszenie-rozwoju.eu

  • Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Krakowie
    os. Dywizjonu 303 65, 31-875 Kraków
    www.albert.krakow.pl

  • Warsztat Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Oddział Kraków Nowa Huta
    os. Wandy 18, 31-906 Kraków
    www.wtzkrakow.pl

  • Warsztat Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Oddział Kraków Nowa Huta
    ul. Truskawkowa 4, 31-985 Kraków
    www.tpd.pl

    Dowiedz się więcej:

  • Warsztat Terapii Zajęciowej Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych,
    Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”
    ul. Basztowa 3, 30-002 Kraków 
    www.ognisko.org.pl

  • Warsztat Terapii Zajęciowej Duszpasterskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym
    os. Centrum C 7, 31-930 Kraków
    www.duszpasterskie.wordpress.com

  • Warsztat Terapii Zajęciowej Katolickiego Stowarzyszenia osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół "Klika"
    ul. Fatimska 41 a-b, 31-828 Kraków
    www.klikakrakow.pl

  • Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji „Artes”
    ul. Estery 3, 31-056 Kraków

  • Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Dobrej Nadziei
    ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków
    www.wtz.sdn.org.pl

  • Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Integracji oraz Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych „Emaus”
    ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków
    www.emaus18.pl

  • Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej
    Cechowa 142, 30-685 Kraków

 

Powiat krakowski

  • Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach
    32-064 Radwanowice 1
    www.albert.krakow.pl

  • Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo”
    ul. Langiewicza 8, 32-043 Skała
    www.fundacja-leonardo.pl

  • Warsztat Terapii Zajęciowej Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”
    32-125 Pobiednik Mały 67
    www.ognisko.org.pl

  • Warsztat Terapii Zajęciowej Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej
    ul. Bonifraterska 33, 32-031 Konary
    www.bonifundo.pl 

 

Powiat limanowski

 

Powiat miechowski

  • Warsztat Terapii Zajęciowej w Rzędowicach
    32-210 Rzędowice
    www.ksiazwielki.eu

  • Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Pomocy „Szansa” w Witowicach
    32-250 Podlesice
    www.spszansa.pl

  • Warsztat Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Miechowie
    ul. Sienkiewicza 24, 32-200 Miechów
    www.psouumiechow.pl 

 

Powiat myślenicki

  • Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Harbutowicach
    32-440 Harbutowice 1
    www.wtz.myslenicki.pl 

 

Nowy Sącz

  • Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo „Nadzieja”
    ul. Fraislera 10, 33-300 Nowy Sącz
    www.wtzns.pl
  • Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA”
    ul. Tarnowska 109, 33-300 Nowy Sącz
    www.mada.org.pl 

 

Powiat nowosądecki

  • Warsztat Terapii Zajęciowej w Siołkowej
    Siołkowa 31, 33-330 Grybów
    www.wtz.gminagrybow.pl

  • Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Karpatia”
    Biała Niżna 5, 33-330 Grybów

  • Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach
    33-331 Stróże 735 B
    www.fpon.org

  • Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Rodziców Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Promyk”
    33-386 Gostwica 27
    www.promyk.podegrodzie.pl

  • Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Dolina Dunajca”
    33-390 Łącko 498

  • Warsztat Terapii Zajęciowej w Korzennej
    33-323 Korzenna 248 
    www.wtz.korzenna.iap.pl 

 

Powiat nowotarski

  • Warsztat Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Szczawnicy
    Park Dolny 6, 34-460 Szczawnica
    www.psouu-szczawnica.pl
  • Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Krakowskiej
    34-408 Odrowąż 33
    www.krakowcaritas.pl 

 

Powiat olkuski

  • Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Otwartych Serc Aktywnych Kobiet (SOS)
    ul. Gęsia 25, 32-300 Olkusz
    www.wtzolkusz.pl

    Dowiedz się więcej:  

  • Warsztat Terapii Zajęciowej Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Kluczach
    ul. Bolesławska 23, 32-310 Klucze
    www.chsd.pl

  • Warsztat Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Wolbromiu
    ul. Skalska 22, 32-340 Lgota Wolbromska
    www.psoni-wolbrom.pl 

 

Powiat oświęcimski

  • Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Chełmku
    ul. Przemysłowa 2, 32-660 Chełmek
    www.wtzchelmek.pl 

 

Powiat proszowicki

  • Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej im. A. Chmielewskiego
    32-104 Łyszkowice 64
    www.wtzlyszkowice.pl 

 

Powiat suski

  • Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Gminę Stryszawa
    34-232 Kuków 157
  • Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Krakowskiej
    34-210 Zembrzyce 1
    www.krakowcaritas.pl
  • Warsztat Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Zawoi
    34-231 Juszczyn 542 b

 

Tarnów

  • Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji
    ul. Hodowlana 6, 33-100 Tarnów
    www.repi.pl

  • Warsztat Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Tarnowie
    ul. Ostrogskich 5B, 33-100 Tarnów
    www.psoni.org

  • Warsztat Terapii Zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
    ul. Klikowska 190, 33-100 Tarnów
    www.sosw.tarnow.pl 

 

Powiat tarnowski

  • Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowe "Piast" im. W. Witosa
    33-150 Wola Rzędzińska 297a

  • Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przyjaźń”
    33-170 Karwodrza 116
    www.dpskarwodrza.pl

  • Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Stróżach
    32- 840 Dzierżaniny 72
    www.dpsstroze.pl 

 

Powiat tatrzański

  • Warsztat Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Zakopanem
    ul. Kamieniec 32 d, 34-500 Zakopane
    www.psoni-zakopane.pl 

 

Powiat wadowicki

  • Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Spytkowicach
    ul. Górki 28A, 34-116 Spytkowice
    www.krakowcaritas.pl 
  • Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej OO Bonifratrów w Zebrzydowicach
    34-130 Zebrzydowice 1
    www.zebrzydowski.pl 

 

Powiat wielicki

  • Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji Osób Niepełnosprawnych w Podolanach
    32-420 Podolany 74
    www.fonpodolany.pl