Ekonomia Społeczna w Małopolsce

Rozpoczęto ocenę aplikacji do programu „wESpół wspieramy ekonomię społeczną”.

18 maja 2020Aktualności, Granty

Bardzo dziękujemy za ogromne zainteresowanie programem „wESpół wspieramy ekonomię społeczną”!

Wpłynęło 58 aplikacji.


Epidemia, którą obecnie przeżywamy, powoduje trudne do przewidzenia skutki w życiu społecznym i gospodarczym. W największym stopniu dotykają one najsłabszych. Podmioty ekonomii społecznej, zatrudniające lub wspierające właśnie „tych najsłabszych” przeżywają dramatyczną sytuację, która może spowodować koniec ich działalności.

Aby temu zapobiec firma UBS przekazała 150 tysięcy złotych na inicjatywę wspierającą działania podmiotów ekonomii społecznej w Małopolsce. 
Program koordynuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, operatorem jest Fundacja Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej.

Program „wESpół wspieramy ekonomię społeczną” ma dwa cele:

  • Zwiększenie szans na przetrwanie epidemii COVID -19 lub na adaptację do zmienionej sytuacji po epidemii w powiązaniu z utrzymaniem miejsc pracy. 
  • Minimalizowanie lub przeciwdziałaniem skutkom epidemii COVID-19 w społeczności lokalnej, np. poprzez działania na rzecz osób lub instytucji.

O wsparcie w ramach programu ubiegają się zarejestrowane na terenie Małopolski podmioty ekonomii społecznej (PES) spełniające łącznie dwa warunki:

  1. Posiadające zarejestrowaną działalność gospodarczą i/lub prowadzące odpłatną działalność statutową.
  2. Zatrudniające na dzień składania wniosku min. 1 pracownika na umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę.

Kwota 150 tys. zł zostanie rozdysponowana, jako wsparcie dla 10 podmiotów w maksymalnej wysokości do 15 tys. zł każdy. W ramach wsparcia podmiot ekonomii społecznej powinien zrealizować przedsięwzięcie, które pomoże organizacji przetrwać sytuacje epidemiczną, a jednocześnie będzie inicjatywą na rzecz wybranej grupy potrzebującej obecnie szczególnej uwagi.
Przedsięwzięcie powinno być zrealizowane do 15 lipca b.r.

x
Słowa krótsze niż 4 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
sortuj wg:
najnowsze
najstarsze

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się