ZAPRASZAMY DO AKADEMII LIDERÓW INICJATYW SPOŁECZNYCH w ramach MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII

Dodane: 21.09.2017

JEŻELI:

 • angażujesz się lub chcesz się przyczynić do rozwoju miejscowości, tworzenia miejsc pracy lub dodatkowych źródeł zarobkowania dla ludzi w swoim otoczeniu
 • masz  pomysły na ulepszenie różnych dziedzin życia,
 • działasz w swoim środowisku, chcesz zaangażować kolejne osoby,
 • poszukujesz wsparcia, współpracy, funduszy,  dobrych pomysłów i inspiracji
 • chcesz podnieść swoje kwalifikacje – wiedzę i umiejętności animacji, współpracy i kierowania aktywnością mieszkańców Twojego regionu,
 • zamieszkujesz lub pracujesz na terenie powiatów: tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego lub miasta Tarnów.

ZAPRASZAMY DO AKADEMII LIDERÓW INICJATYW SPOŁECZNYCH w ramach MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII

POSZUKUJEMY:

 • osób zainteresowanych lub zaangażowanych w rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce, 
 • osób, które chcą się uczyć i wymieniać doświadczeniami z innymi aktywnymi ludźmi,
 • chętnych do wdrażania inicjatyw ekonomii społecznej w swoim otoczeniu.

*Cykl szkoleniowy:

- szkolenie 23-25.10.2017  połączone z wizytą studyjną: 1) Rola i dobre praktyki animacji społeczności lokalnej w tworzeniu środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej. Diagnoza środowiska lokalnego. 2) Kompetencje Lidera, 3) Aktywizacja przy wykorzystaniu lokalnych zasobów środowiska, m.in. ekomuzeum, produkt lokalny, marka lokalna, questing

- 14-15.11.2017: 1) Wypracowanie planu animacji lokalnej, 2) Narzędzia animacji 3) Planowanie działań związanych z tworzeniem środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej na poziomie lokalnym.
Mile widziane referencje i rekomendacje: o współpracy w partnerstwach lokalnych, z organizacjami pozarządowymi lub/i gminami w temacie ekonomii społecznej oraz zamieszkanie na terenach wiejskich.

ZYSKASZ:

 • Certyfikat Lidera Inicjatyw Społecznych - uczestnicząc w cyklu szkoleniowym* i wdrażając w praktyce sprawdzone metody pracy z grupą, inicjowania przedsięwzięć lokalnych, angażowania ludzi w rozwój miejsca wokół turystyki,  produktu lokalnego, questingu, ekomuzeum, marki lokalnej,
 • Wsparcie w działaniach dla środowiska i ludzi, wśród których żyjesz,
 • Udokumentowaną praktykę w zakresie animacji  społecznej.
 • Możliwość realizacji zaplanowanych przedsięwzięć dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Grantowego. Przykłady inicjatyw ekonomii społecznej:
  • Uruchomienie usług edukacyjnych, których brak w regionie (np. muzycznych, plastycznych),
  • Wytwarzanie  albo sprzedaż lokalnych specjałów, wyrobów rzemiosła i artystycznych,
  • Usługi turystyczne związane z promocją osobliwości przyrody, dziedzictwa kultury,  zabytków, questingu, szlaków turystycznych,
  • Ekomuzeum – sieciowa oferta produktów i usług  lokalnych firm,
  • Usługi pobytu w  wiosce tematycznej.

 

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS: II edycja do 13 października 2017 formularz wstępny: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX-vRPrTLDukpdSvnEbXjNaMDOwQxCU7qLYgPPlBhfWj35XA/viewform

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych

ul. Dolnych Młynów 7/6, 31-124 Kraków

ARKADIUSZ BRZEZIŃSKI

tel. 12 349 06 57 lub 609 458  377

e-mail: arkadiusz.brzezinski@mila.org.pl

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego

ul. św. Anny 5 p. II  33-100 Tarnów

GRAŻYNA WIATR

tel. 14 307 01 31 lub 509 654 350

g.wiatr@fundacjatarnowskiego.pl

JAK ZGŁOSIĆ SWÓJ UDZIAŁ:

Kandydaci/-tki na Liderów Inicjatyw Społecznych składają następujące dokumenty rekrutacyjne:

a)     Formularz rekrutacyjny dla osoby fizycznej (Załącznik nr 1),

b)    Oświadczenie o spełnianiu kryteriów dodatkowych (Załącznik nr 2).

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w projekcie zawiera REGULAMIN.

Wypełnione formularze (możliwość konsultacji telefonicznej i osobistej w biurze Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych) należy przesłać podpisane do dnia 13.10.2017 pocztą na adres:

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych ul. Dolnych Młynów 7/6, 31-124 Kraków

Zapraszamy również na stronę  http://mila.org.pl/pl/aktualnosci/owes-subregion-tarnowski/514-lis2

 

Pliki do pobrania:

Udostępnij stronę