Wyniki oceny formalnej wsparcie finansowe – VI nabór

Dodane: 17.01.2018

Informujemy, iż została zakończona ocena formalna Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach VI naboru projektu „MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Małopolska Zachodnia”.

Wnioski poprawne pod względem formalnym zostaną przekazane do oceny merytorycznej.

WYNIKI OCENY FORMALNEJ - VI NABÓR

Udostępnij stronę