Wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie Grantowym Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Sądeckim serdecznie zapraszamy na Warsztaty dot. opracowania wniosków grantowych.

Dodane: 3.07.2018

Miejsca i terminy warsztatów:

-   Mszana Dolna (Budynek Urzędu Gminy Mszana Dolna)  - 10 lipca 2018 – zgłoszenia udziału w warsztatach do dnia 05.07.2018:

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrwWPwbg7bF8yLx2t4ofk2A10WWLnYlDjUqvwh2oGWxtmMeQ/viewform

-   Biecz (Budynek Kina w Bieczu) – 11 lipca 2018 – zgłoszenia udziału w warsztatach do dnia 09.07.2018:

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQf_QE-dmK13k2It3NmKmiKLuWyKCwWr0w2r5m8Id5NiATSw/viewform

- Nowy Sącz (ul. 1 maja 5, Nowy Sącz) –12 lipca 2018 – zgłoszenia udziału w warsztatach do dnia 10.07.2018:

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSed3hJuA5poMeYWaXRg-gxg9SqtOOp3lFPzUapfLLPONAaAGA/viewform

- Nowy Sącz (ul. 1 maja 5, Nowy Sącz) – 13 lipca 2018 – zgłoszenia udziału w warsztatach od dnia 10.07.2018: docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdK33t8xyQivE6mUrsChRH8priYJzQB5yQRVDXd2w2vK3VK3Q/viewform

Liczba miejsc ograniczona – w każdym z warsztatów weźmie udział 15 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Program spotkań obejmuje:

- przedstawienie zasad ubiegania się o środki w ramach Programu Grantowego,

- praktyczne warsztaty dot. pomysłów na inicjatywy w obszarze ES w kontekście ekonomizacji podmiotów ekonomii społecznej,

- praktyczne warsztaty dot. przygotowania projektu oraz budżetowania inicjatywy,

- czas na indywidualne konsultacje i pytania odnośnie zasad Programu Grantowego.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Programu Grantowego przed spotkaniem. W trakcie warsztatów będzie możliwość zadawania pytań odnośnie zasad, pomysłów i sposobu planowania inicjatyw w obszarze ekonomii społecznej.

Zasady udziału w warsztatach określa Umowa dotycząca wsparcia szkoleniowo-doradczego dla podmiotów zainteresowanych wsparciem finansowym z Programu Grantowego (w załączeniu).

Zgłoszenie chęci udziału w warsztatach następuje poprzez złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych w imieniu podmiotu ekonomii społecznej, tj.:

Załącznika nr 1 –  formularz zgłoszeniowy dla osoby prawnej wraz z oświadczeniami, który zawiera:

o   formularz zgłoszeniowy dla osób prawnych,

o   dane osób delegowanych,

o   oświadczenie podmiotu – kandydata na uczestnika projektu o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych związanych z udziałem w projekcie,

o   oświadczenie uczestnika projektu,

o   oświadczenie podmiotu – uczestnika projektu o przeznaczeniu pomocy de minimis na działania zmierzające do profesjonalizacji i ekonomizacji podmiotu.

o   deklarację udziału osoby prawnej w projekcie,

o   oświadczenie dotyczące powiązań z innymi przedsiębiorstwami.

Załącznika nr 2 – oświadczenie i formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Dokumenty rekrutacyjne można dostarczyćosobiście/przez pełnomocnika do Biura Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych lub pocztą tradycyjną na adres Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych (ul. Dolnych Młynów 7/6, 31-124 Kraków).

Za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu (a nie datę stempla pocztowego lub odpowiednio nadania przesyłki kurierskiej).

Zapraszamy do kontaktu z nami!

 

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych,

ul. Dolnych Młynów 7/6, 31-124 Kraków

Justyna Jakubiak, Konsultant ds. animacji i wspierania inicjatyw lokalnych

Olga Gałek, Animator

Tel. 12 349 06 57

grant.sadecki@mila.org.pl

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych „Cumulus”,

ul. Nawojowska 4, 33-300 Nowy Sącz

Wojciech Binek, Konsultant ds. realizacji grantów

tel. 575 122 082

w.binek.cumulus@gmail.com

Pliki do pobrania:

 

 

Udostępnij stronę