Wizyta studyjna w Konarach

Kategoria: Aktualności Dodane: 8.03.2018

6 marca br. przedstawiciele małopolskich Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ), Zakładów Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie (PCPR) wzięli udział w spotkaniu organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu pn. Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej (MOKES).

„Wszystko ginie oprócz dobrych uczynków” to motto, które przyświeca fundacji założonej przez Zakon Bonifratrów od lat zajmujący się szpitalnictwem i posługą ludziom chorym. Na ponad 30 hektarach, w miejscowości Konary, mieści się ośrodek wsparcia dla osób chorych psychicznie. Fundacja prowadzi Dom Pomocy Społecznej dla 62 przewlekle psychicznie chorych mężczyzn, Środowiskowy Dom Samopomocy dla 35 chorych psychicznie, a także WTZ z 45 miejscami, 9 pracowniami i 5 kołami zainteresowań oraz ZAZ zatrudniający 37 osób niepełnosprawnych pracujących w 3 działach (Ośrodku Jazdy Konnej, pszczelarskim, ogrodniczym usług i handlu). Ponadto, na terenie ośrodka funkcjonuje domek treningowy, w którym mieszkają 3 kobiety i uczą się samodzielności.

Jak podkreślają zarządzający ośrodkiem najważniejsza jest rehabilitacja i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, dzięki prowadzonym różnorodnym kursom, warsztatom i oczywiście możliwości podjęcia pracy, uczestnicy czują się ważni i potrzebni. Niezwykle istotne jest zdiagnozowanie danej osoby, zaoferowanie jej różnych szkoleń, a następnie pomoc w znalezieniu pracy i, co kluczowe, utrzymanie jej.

Spotkanie składało się z seminarium i wizyty studyjnej, w trakcie której była możliwość zwiedzenia ośrodka, podejrzenia jak pracują i funkcjonują uczestnicy zajęć. Pracownicy Fundacji opowiadali o projektach aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Jednym z nich jest projekt pn. „Aktywni w pracy”, dzięki któremu dla niepełnosprawnych z powiatu krakowskiego i myślenickiego opracowano indywidualną ścieżkę reintegracji, zdiagnozowano potrzeby przy udziale psychologa, doradcy zawodowego i pedagoga specjalnego, a w ramach treningu pracy pozwolono wcielić się w role pracownika w przedsiębiorstwach z regionu. Kolejnym projektem jest międzynarodowy projekt pn. „Desktop”, w trakcie którego beneficjenci uczyli się jak obsługiwać nowe technologie (środowisko webowe) i jak tworzyć użyteczne aplikacje dla podopiecznych. W projekcie zostały wykorzystane hiszpańska aplikacja - „Mefacilyta”, która pozwala osobom niepełnosprawnym na stworzenie listy zakupów czy wyznaczenia drogi do pracy, a także  tablety. Aby ją pobrać, należy kliknąć na nazwę wciskając klawisz ctrl.

Warto podkreślić, że Bonifraterska Fundacja Dobroczynna w Konarach współpracuje z Galicyjską Izbą Gospodarczą w Świątnikach. Nawiązywanie kontaktów z biznesem pozwala na odbywanie treningów pracy w małopolskich przedsiębiorstwach.

Spotkanie było bardzo udane. Przedstawiciele WTZ i ZAZ wymieniali się swoimi doświadczeniami w prowadzeniu podmiotów reintegracyjnych i nawiązywali nowe kontakty, które mogą doprowadzić do współpracy i realizacji wspólnych projektów. Wyrazili również chęć organizacji podobnych przedsięwzięć w przyszłości, ponieważ pozwalają one na integrację takich podmiotów i zdobywanie wiedzy.

Udostępnij stronę