Wizyta studyjna w Belgii

Kategoria: Aktualności Dodane: 13.06.2019

W dniach 4-7 czerwca 2019 r. miała miejsce zagraniczna wizyta studyjna do Belgii. Wzięli w niej udział członkowie Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz pracownicy ROPS w Krakowie - członkowie zespołu projektu MOKES-etap II. Odwiedzili oni szereg przedsiębiorstw pracy dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych – ETA (Entreprises de Travail Adapté) znajdujących się na terenie trzech regionów: Walonia, Flandria i miasto stołeczne Bruksela. Firmy takie powstawały już w latach 20-tych XX w. jako zakłady pracy chronionej. Wtedy nie były jeszcze nastawione na zysk. Pierwsze takie przedsiębiorstwa powstawały w wyniku inicjatyw osób prywatnych, zwłaszcza rodziców ON chcących stworzyć miejsca pracy przystosowane do możliwości ich dzieci. Z biegiem czasu przemianowano je na przedsiębiorstwa pracy dostosowanej, co pozwoliło osobom niepełnosprawnym na podjęcie zatrudnienia. W większości są to tzw. ASBL (Association Sans But Lucratif) – stowarzyszenia nienastawione na zysk, które łączą cele socjalne i ekonomiczne. Dają one możliwość doskonalenia umiejętności zawodowych i prowadzą do reintegracji. Osoby niepełnosprawne zatrudniane są tam w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony. Otrzymują także średnie miesięczne wynagrodzenie gwarantowane. Pracownicy niepełnosprawni poprzez pracę w takich przedsiębiorstwach czują się ważni i potrzebni. Zwiększa się też ich poczucie własnej wartości. 

Udostępnij stronę