Szkolenie dla PES: Polityka bezpieczeństwa i dane osobowe (RODO)

Kategoria: Aktualności Dodane: 26.03.2018

Szanowni Państwo,

w imieniu Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) oraz Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie na temat polityki bezpieczeństwa i danych osobowych w organizacjach pozarządowych (RODO). Szkolenie odbędzie się 05.04. br. (w godzinach 13:00 – 19:00) w Centrum Aktywności Społecznej ul. Dąbrowskiego 15 w Oświęcimiu. Szkolenie adresowane jest do organizacji pozarządowych z Małopolski Zachodniej tj. powiatów: oświęcimskiego, olkuskiego, chrzanowskiego, wadowickiego.

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat obowiązków związanych z polityką bezpieczeństwa i danymi osobowymi, zachęcamy do udziału w szkoleniu. Zakres szkolenia obejmuje:

·       Informacje ogólne o systemie ochrony danych osobowych;

·       Kategorie danych osobowych znajdujących się w posiadania organizacji pozarządowej;

·       Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych;

·       Zgodność przetwarzania z prawem;

·       Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;

·       Obowiązki administratora danych osobowych;

·       Rodzaje dokumentów wewnętrznych dokumentujących przetwarzanie danych osobowych ;

Szkolenie poprowadzi radca prawny Tomasz Kucharski posiadający wieloletnie doświadczenie w doradztwie oraz obsłudze prawnej organizacji pozarządowych.

Podczas szkolenia do dyspozycji uczestników będzie oddany catering.

 

Termin:
Rekrutacja trwa do 2 kwietnia 2018 r.

Szkolenie odbędzie się 5 kwietnia 2018 r. (czwartek)

Miejsce:
Oświęcim, ul. Dąbrowskiego 15 (Centrum Aktywności Społecznej).

 

Czas trwania:

13.00 – 19.30.

 

Rekrutacja:
Aby zapisać się na szkolenie należy wykonać wszystkie opisane poniżej kroki:

1. Przesłać zgłoszenie dostępne pod adresem http://tnijurl.com/3cd968bc5201/
2. Wypełnić formularz zgłoszeniowy zgodnie z poniższymi informacjami:
- dla organizacji uczestniczących w projekcie MOWES: formularz 1A;
d- la organizacji nie będących uczestnikami projektu MOWES: formularz 1B;
3. Wypełnienie i przesłanie skanów formularza danych osobowych (po jednym dla każdej osoby, która będzie brała udział w szkoleniu): Formularz osób delegowanych przez PES;
Jeżeli organizacja prowadzi działalność odpłatną lub gospodarczą wypełnia również formularz pomocy de minimis;

Skany uzupełnionych i podpisanych dokumentów należy przesłać na adres mowesmz@fundacjagap.pl w terminie do 2 kwietnia 2018 r. oraz dostarczyć w dniu szkolenia.
 

UWAGA! Formularz zgłoszeniowy musi zostać podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji zgodnie z danymi widniejącymi w KRS.

Po spełnieniu powyższych formalności otrzymacie Państwo informację na temat zakwalifikowania się do udziału w szkoleniu.

Liczba miejsc na szkolenia jest ograniczona. Jedna organizacja może zgłosić maksymalnie 4 osoby. Pełny regulamin udziału w szkoleniach MOWES dostępny jest tutaj.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy (mowesmz@fundacjagap.pl), telefoniczny:  12 423 76 05 w. 22 lub osobisty w siedzibie Fundacji GAP (ul. Bandurskiego 58/11, Kraków). W razie problemów służymy pomocą przy wypełnieniu dokumentacji. Pełne informacje nt. projektu MOWES można znaleźć na stronie es.malopolska.pl

 

Szkolenie organizowane jest przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej w ramach projektu „MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia”  realizowanego w Osi Priorytetowej 9, Działania 9.3, Poddziałania A, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Udostępnij stronę