Subregion Tanowski - Rusza program grantowy

Kategoria: Aktualności, Aktualności OWES Dodane: 19.07.2017

Informacja o Programie Grantowym w ramach Projektu 
„Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”

W sierpniu 2017 roku Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych planuje ogłoszenie Programu Grantowego w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”.

Celem Programu Grantowego rozumianego jako wsparcie finansowe dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej jest rozwój usług oferowanych przez te podmioty. Wsparcie w postaci grantów powinno służyć ekonomizowaniu działalności PES.

Więcej informacji:

Udostępnij stronę