Subregion Sądecki – Ocena merytoryczna Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie nowego przedsiębiorstwa społecznego / utworzenie nowego miejsca pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym

Dodane: 3.07.2018

Poniżej publikujemy listę Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego po ocenie merytorycznej.

 

WNIOSKI PODMIOTÓW ISTNIEJĄCYCH, TWORZĄCYCH NOWE MIEJSCA PRACY

Lista wniosków o przyznanie wsparcia finansowego po ocenie merytorycznej dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych, powołanej przez Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej  w ramach projektu "Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Sądecki"

Nr Wniosku NIK PODMIOTU ŚREDNIA LICZBA PUNKTÓW
Wnioski, którym zostało przyznane dofinansowanie - o najwyższej liczbie punktów które wyczerpują 80% środków alokowanych na dany nabór. - III edycja
2/WF/TOZCH/III/SS/05 TOZCH/III/SS/05 104
2/WF/TOZCH/III/SS/06 TOZCH/III/SS/06 88
3/WF/TOZCH/III/SS/07 TOZCH/III/SS/07 85
Wnioski na liście rezerwowej, które czekają na ostateczną decyzję - 20% środków finansowych tworzy rezerwę na poczet procedury odwoławczej.
5/WF/TOZCH/III/SS/09 TOZCH/III/SS/09 84
4/WF/TOZCH/III/SS/08 TOZCH/III/SS/08 73

 

WNIOSKI PODMIOTÓW NOWOTWORZONYCH I PRZEKSZTAŁCAJĄCYCH SIĘ

Lista wniosków o przyznanie wsparcia finansowego po ocenie merytorycznej dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych,  powołanej przez Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej  w ramach projektu "Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej- Subregion Sądecki"

Nr Wniosku NIK PODMIOTU LICZBA PUNKTÓW
Wnioski, którym zostało przyznane dofinansowanie - o najwyższej liczbie punktów które wyczerpują 80% środków alokowanych na dany nabór. - III edycja
1/WF/TOZCH/III/SS/03 TOZCH/III/SS/03 112
Wnioski na liście rezerwowej, które czekają na ostateczną decyzję - 20% środków finansowych tworzy rezerwę na poczet procedury odwoławczej.
2/WF/TOZCH/III/SS/02 TOZCH/III/SS/02 108
3/WF/TOZCH/III/SS/01 TOZCH/III/SS/01 86,5


Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem:

Operator Wsparcia przyznaje dofinansowanie Wnioskom o najwyższej liczbie punktacji do momentu wyczerpania 80% środków alokowanych na dany nabór. Pozostałe 20% środków finansowych tworzy rezerwę na poczet procedury odwoławczej.

Udostępnij stronę