Status przedsiębiorstwa społecznego w Małopolsce Zachodniej

Dodane: 1.10.2017

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wraz z Ministerstwem Rozwoju wspólnie wypracowały rekomendacje w sprawie przyznawania statusu przedsiębiorstwa społecznego. Celem tych dokumentów jest ujednolicenie sposobu nadawania statusu przedsiębiorstwa społecznego w sposób pomocny dla ośrodków wsparcia ekonomii społecznej jak i Instytucji Zarządzających.

Na podstawie wypracowanych rekomendacji, wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie opracowaliśmy regulamin przyznawania statusu PS. Regulamin jest zbieżny z treścią Rekomendacji, zawiera także dodatkowe wzory dokumentów, które będą użyteczne w trakcie procesu weryfikacji i nadawania statusu przedsiębiorstwa społecznego.

O weryfikację cech przedsiębiorstwa społecznego mogą ubiegać się wyłącznie podmioty ekonomii społecznej w ośrodku wsparcia ekonomii społecznej właściwym terytorialnie dla siedziby podmiotu ekonomii społecznej, na podstawie złożonego wniosku o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego. W imieniu naszego MOWES w tym zakresie działał będzie Zespół ds. przyznawania statusu PS [w składzie i zgodnie z zasadami zamieszczonymi tutaj].

Wszystkie dokumenty, jakie należy zgromadzić w celu weryfikacji cech PS zostały ujęte we wniosku o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego. Regulamin wraz z załącznikami znajduje się tutaj.

 

Udostępnij stronę