Rusza IX nabór dokumentów rekrutacyjnych!

Dodane: 1.02.2018

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01 lutego 2018 r. rozpoczynamy dziewiąty nabór dokumentów rekrutacyjnych Grup Inicjatywnych złożonych z osób fizycznych lub prawnych zainteresowanych pozyskaniem dotacji na przystąpienie do przedsiębiorstwa społecznego.

 

W celu zgłoszenia kandydatury Grupy inicjatywnej należy dostarczyć (osobiście lub pocztą tradycyjną) Formularz rekrutacyjny stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji do jednego z poniższych Punktów Coworkingu Społecznego:

 

Spółdzielnia Socjalna OPOKA

 

32-310 Olkusz, ul. Floriańska 2, pok.21

 

lub

 

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.

 

32-500 Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5

 

Termin zakończenia dziewiątego naboru: 15 lutego 2018 r. godz. 13:00 (decyduje data wpływu).

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

 

 

 

Spółdzielnia socjalna OPOKA – 32 307 02 67

 

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. – 32 623 06 35

 

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji – 12 633 51 54

 

Szczegółowe informacje na stronie es.malopolska.pl/owesy/subregion-zachodni/wsparcie-finansowe/

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby i podmioty!

Udostępnij stronę