Rusza Akademia Liderów Aktywności Społecznej w Subregionie Podhalańskim

Kategoria: Aktualności, Aktualności OWES Dodane: 3.03.2017

Akademia Liderów Aktywności Społecznych w subregionie podhalańskim skierowana jest do osób zainteresowanych rozwojem ekonomii społecznej w Małopolsce oraz tych, które chcą się uczyć i wymieniać doświadczeniami z innymi. Udział w cyklu bezpłatnych szkoleń pozwoli na zdobycie informacji o rozwoju miejscowości, tworzeniu miejsc pracy lub dodatkowych źródłach zarobkowania dla ludzi w otoczeniu lokalnym. Terminy szkoleń: 16-18.03.2017 oraz 6-7.04.2017.

JEŻELI:

 • angażujesz się lub chcesz się przyczynić do rozwoju miejscowości, tworzenia miejsc pracy lub dodatkowych źródeł zarobkowania dla ludzi w swoim otoczeniu,
 • masz  pomysły na ulepszenie różnych dziedzin życia,
 • działasz w swoim środowisku, chcesz zaangażować kolejne osoby,
 • poszukujesz wsparcia, współpracy, funduszy,  dobrych pomysłów i inspiracji,
 • chcesz podnieść swoje kwalifikacje – wiedzę i umiejętności animacji, współpracy i kierowania aktywnością mieszkańców Twojego regionu,
 • zamieszkujesz lub pracujesz na terenie SUBREGIONU PODHALAŃSKIEGO, tj. powiatów: nowotarskiego, suskiego, tatrzańskiego.

ZAPRASZAMY DO AKADEMII LIDERÓW AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ  w ramach MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

POSZUKUJEMY:

 • osób zainteresowanych lub zaangażowanych w rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce, 
 • osób, które chcą się uczyć i wymieniać doświadczeniami z innymi aktywnymi ludźmi,
 • chętnych do wdrażania inicjatyw ekonomii społecznej w swoim otoczeniu. 

Mile widziane referencje i rekomendacje w zakresie współpracy w partnerstwach lokalnych, z organizacjami pozarządowymi lub/i gminami w temacie ekonomii społecznej oraz zamieszkanie na terenach wiejskich.

ZYSKASZ:

 • Certyfikat Lidera Aktywności Społecznej – uczestnicząc w cyklu szkoleniowym* i wdrażając w praktyce sprawdzone metody pracy z grupą, inicjowania przedsięwzięć lokalnych, angażowania ludzi w rozwój miejsca wokół turystyki,  produktu lokalnego, questingu, ekomuzeum, marki lokalnej,
 • Wsparcie w działaniach dla środowiska i ludzi, wśród których żyjesz,
 • Udokumentowaną praktykę w zakresie animacji  społecznej,
 • Możliwość realizacji zaplanowanych przedsięwzięć dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Grantowego.

Przykłady inicjatyw ekonomii społecznej:

 • Uruchomienie usług edukacyjnych, których brak w regionie (np. muzycznych, plastycznych),
 • Wytwarzanie  albo sprzedaż lokalnych specjałów, wyrobów rzemiosła i artystycznych,
 • Usługi turystyczne związane z promocją osobliwości przyrody, dziedzictwa kultury,  zabytków, questingu, szlaków turystycznych,
 • Ekomuzeum – sieciowa oferta produktów i usług  lokalnych firm,
 • Usługi pobytu w  wiosce tematycznej.

 

*Cykl szkoleniowy: 
- szkolenie 16-18.03.2017 połączone z wizytą studyjną: 1) Rola i dobre praktyki animacji społeczności lokalnej w tworzeniu środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej. Diagnoza środowiska lokalnego. 2) Kompetencje Lidera, 3) Aktywizacja przy wykorzystaniu lokalnych zasobów środowiska, m.in. ekomuzeum, produkt lokalny, marka lokalna, questing
- 6-7.04.2017: 1) Wypracowanie planu animacji lokalnej, 2) Narzędzia animacji 3) Planowanie działań związanych z tworzeniem środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej na poziomie lokalnym.
MIEJSCE SZKOLENIA: SUBREGION PODHALAŃSKI (dokładne miejsce będzie znane w najbliższym czasie)

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić zgłoszenie wstępne: FORMULARZ lub ZGŁOSIĆ SIĘ DO NAS:

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
ul. Dolnych Młynów 7/6 
31-124 Kraków
tel. 12 349 06 57
e-mail: barbara.kazior@mila.org.pl
ul. Orkana 16 B 
34-700 Rabka-Zdrój
tel. 18 26 777 39 w.32
e-mail: mwozniak@frrr.pl

JAK ZGŁOSIĆ SWÓJ UDZIAŁ:
Kandydaci/-tki na Liderów Aktywności Społecznej składają następujące dokumenty rekrutacyjne:
a. Formularz rekrutacyjny dla osoby fizycznej (Załącznik nr 1),
b. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów dodatkowych (Załącznik nr 2).
Szczegółowe informacje dotyczące udziału w projekcie zawiera REGULAMIN.

Wypełnione formularze (możliwość konsultacji telefonicznej i osobistej w biurze Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych) należy przesłać podpisane do dnia 10.03.2017 pocztą na adres: 
Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych, ul. Dolnych Młynów 7/6, 31-124 Kraków

 

Pliki do pobrania:

Udostępnij stronę