Rozpoczynamy nabór aplikacji w 7. edycji Konkursu!

Kategoria: Aktualności, Wydarzenia, MLPS Dodane: 26.07.2017

Celem konkursu jest wsparcie małopolskich przedsiębiorstw  społecznych – firm, których działalność gospodarcza służy realizacji  celów społecznych. Konkurs prowadzony jest w następujących kategoriach:

I. Kategoria główna – Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2017 (do pobrania wzór aplikacji konkursowej)
Zgłoszenia w tej kategorii mogą składać zarejestrowane w województwie małopolskim i prowadzące działalność gospodarczą od co najmniej 24 miesięcy:

  • organizacje pozarządowe oraz kościelne jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą,
  • spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
  • spółdzielnie socjalne,
  • spółdzielnie pracy,
  • spółki kapitałowe, które w umowie, statucie lub akcie założycielskim mają zapis o prowadzeniu działalności w celach społecznych i przeznaczeniu całego zysku na cele społeczne.
U W A G A !
Kandydatów na Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej mogą też zgłosić osoby fizyczne lub prawne zamieszkujące/zarejestrowane na terenie województwa małopolskiego. Wystarczy wypełnić krótki formularz rekomendacji (formularz do pobrania), następnie my skontaktujemy się z przedsiębiorstwem i potwierdzimy chęć udziału w Konkursie.

II. Kategoria - Jednostka samorządu terytorialnego wspierająca rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce (do pobrania wzór rekomendacji)
Rekomendowane mogą być gminy i powiaty województwa małopolskiego wspierające rozwój ekonomii społecznej.

III. Kategoria - Przedsiębiorca wspierający rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce (do pobrania wzór rekomendacji)
Do wyróżnienia rekomendowane mogą być przedsiębiorstwa zarejestrowane / działające w województwie małopolskim wspierające małopolskie podmioty ekonomii społecznej.

IV. Kategoria – Nagroda publiczności
Nagroda przyznawana na podstawie plebiscytu internetowego. W tej kategorii biorą udział finaliści wyłonieni przez Kapitułę Konkursu.

Wyboru Małopolskiego Lidera dokona Kapituła Konkursu skupiająca osoby odgrywające w obszarze małopolskiej ekonomii społecznej rolę ekspertów, przedstawicieli instytucji i środowisk działających na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz przedstawicieli zwycięzcy konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2016.  Ocena dotyczy kilku aspektów, w tym innowacyjności w sferze społecznej i gospodarczej, sytuacji finansowej oraz oferty podmiotu. Szczegóły dostępne w Regulaminie Konkursu oraz karcie oceny merytorycznej.
Organizatorzy jak zawsze przewidzieli cenne nagrody. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę finansową oraz prawo posługiwania się tytułem i logo konkursu. Na zgłoszenia czekamy do 4 września!

 

Do pobrania:
1) Regulamin Konkursu
2) Aplikacja konkursowa
3) Rekomendacja dla przedsiębiorstwa społecznego
4) Rekomendacja dla JST/Biznesu
5) Wzór karty oceny merytorycznej

 

Udostępnij stronę