ROZPOCZYNAMY IV NABÓR REKRUTACYJNY!

Dodane: 2.05.2017

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 02 maja 2017 r. rozpoczynamy czwarty nabór dokumentów rekrutacyjnych Grup Inicjatywnych złożonych z osób fizycznych lub prawnych zainteresowanych pozyskaniem dotacji na utworzenie/przystąpienie do przedsiębiorstwa społecznego.

W celu zgłoszenia kandydatury Grupy inicjatywnej należy dostarczyć (osobiście lub pocztą tradycyjną) Formularz rekrutacyjny stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji do jednego z poniższych Punktów Coworkingu Społecznego:

Spółdzielnia Socjalna OPOKA

32-310 Olkusz, ul. Floriańska 2, pok.21

lub

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.

32-500 Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5

Termin zakończenia czwartego naboru: 02 czerwca 2017 r. (decyduje data wpływu).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

 

Spółdzielnia socjalna OPOKA – 32 307 02 67

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. – 32 623 06 35

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji – 12 633 51 54

Szczegółowe informacje na stronie es.malopolska.pl/owesy/subregion-zachodni/wsparcie-finansowe/

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby i podmioty!

 

Udostępnij stronę