Rekrutacja na szkolenie wyjazdowe

Dodane: 27.04.2018

Trwa rekrutacja na szkolenie wyjazdowe: w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki. Tematy: „Ochrona danych osobowych – RODO dla PES” i „Zamówienia publiczne w PES”

Do udziału zapraszamy przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (w tym m. in. organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych) zarejestrowane na terenie powiatów: miasto Nowy Sącz, gorlicki, nowosądecki, limanowski. W szkoleniu może uczestniczyć maksymalnie 3 osoby oddelegowane przez dany Podmiot (pracownicy, członkowie, wolontariusze). Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w szkoleniach zobowiązani są do podpisania Umowy i Deklaracji uczestnictwa. Warunkiem uzyskania certyfikatu ukończenia każdego szkolenia będzie uczestnictwo w 80% zajęć. Opis procesu rekrutacji: Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach muszą zapoznać się z Regulaminem oraz wypełnić następujące dokumenty:

  1. Formularz zgłoszeniowy dla PES i osoby oddelegowanej (dla nowy podmiotów),
  2. Deklaracja uczestnictwa osoby prawnej w projekcie „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”,
  3. Oświadczenie uczestnika projektu o korzystaniu/niekorzystaniu z pomocy de minimis,
  4. Formularz zgłoszeniowy uproszczony dla  PES i osoby oddelegowanej (dla podmiotów będących już uczestnikami projektu).

Terminy szkoleń: Szkolenie wyjazdowe odbędzie się w dniach 07.06.2018 r. – 08.06.2018 r. Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych: Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od: 07.05.2018 r. do 16.05.2018 r. w godz. 8:00 – 16:00 w Biurze Inkubatora: ul. Nawojowska 4, 33-300 Nowy Sącz Kontakt telefoniczny: tel. 575 122 082 Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

 

Udostępnij stronę