Rekrutacja na coaching w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański”

Kategoria: Aktualności, Aktualności OWES Dodane: 20.09.2017

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka ogłasza rekrutację na bezpłatne usługi coachingu dla podmiotów ekonomii społecznej w projekcie „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej -Subregion Podhalański realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX „Region Spójny Społecznie”, Działanie 9.3. „Wsparcie Ekonomii Społecznej”. 

Do udziału zapraszamy przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (w tym m. in. organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych) zarejestrowanych na terenie powiatów: nowotarski, tatrzański, suski woj. małopolskiego.

Zajęcia dotyczyć będą zakresu i sposobu funkcjonowania organizacji, wyboru najkorzystniejszych ścieżek działalności, podziału zadań pomiędzy członkami, budowania zespołu, poszukiwania inspiracji i poprowadzenia PES przez proces pożądanej przez nich, korzystnej zmiany.

Przewidywana liczba godzin dla jednego PES to 4-7 h.

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od: 20.09.2017 r. do 29.09.2017 r. w godz. 8:00 – 16:00 w Biurze Inkubatora: ul. Orkana 20 f, 34-700 Rabka-Zdrój oraz drogą mailową: kslazyk@frrr.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 26 77 739 w. 32.

Do pobrania:

Udostępnij stronę