Ranking podmiotów po Komisji oceny merytoryczne

Dodane: 5.10.2017

Wyniki oceny merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych do wsparcia szkoleniowo doradczego obligatoryjnego przed udzieleniem wsparcia finansowego w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Sądecki” - edycja II

Niniejszym publikujemy wyniki oceny merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Sądecki” - edycja II rekrutacji na udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego obligatoryjnego przed udzieleniem dotacji na utworzenie miejsca pracy w nowym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym.

Listy po ocenie merytorycznej:

  • Lista rankingowa dla grup inicjatywnych osób fizycznych chcących założyć przedsiębiorstwo społeczne i grup inicjatywnych złożonych z podmiotów prawnych chcących założyć przedsiębiorstwo społeczne (EXCEL, PDF)
  • Lista rankingowa dla podmiotów ekonomii społecznej chcących przekształcić się w przedsiębiorstwo społeczne (EXCEL, PDF)
  • Lista rankingowa dla przedsiębiorstw społecznych chcących utworzyć dodatkowe miejsca pracy (EXCEL, PDF)
Udostępnij stronę