Przed nami wizyta studyjna w Stowarzyszeniu "Radość" w Dębicy

Kategoria: Aktualności Dodane: 29.08.2019

To kolejne z cyklu spotkań jednostek reintegracyjnych i ich partnerów lokalnych, których celem  jest upowszechnianie dobrych praktyk i wymiana doświadczeń w obszarze integracji społeczno-zawodowej.

Zaproszenie do udziału w wizycie kierujemy w szczególności do małopolskich WTZ, ZAZ, organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz PCPR.

Tym razem naszym Gospodarzem będzie Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Radość", które w Dębicy i okolicach prowadzi sieć placówek wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, tworzących modelowe rozwiązanie w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej: m.in. warsztaty terapii zajęciowej, zakład aktywności zawodowej oraz spółdzielnie socjalną. Stowarzyszenie to  oferuje ponadto usługi opiekuńcze oraz mieszkania treningowe, a także tworzy miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami w prowadzonej przez organizację pralni czy lunchbarze.

Uczestnicy wizyty będą mieli możliwość spotkania się z pracownikami Stowarzyszenia i przyjrzenia się ich pracy oraz infrastrukturze wsparcia w dwóch WTZ , ZAZ oraz mieszkaniu treningowym. 

Wizyta studyjna odbędzie się  12 września 2019 r.

PROGRAM SPOTKANIA

Udostępnij stronę