Ostateczne wyniki oceny merytorycznej wsparcie finansowe – III nabór

Dodane: 22.09.2017

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej w ramach III naboru wniosków o przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego na stworzenie nowych miejsc pracy w nowoutworzonym przedsiębiorstwie społecznym (projekt „MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Małopolska Zachodnia"), prosimy o zapoznanie się z ostatecznymi wynikami:

  • wsparcie finansowe na stworzenie miejsc pracy w nowopowstałych przedsiębiorstwach społecznych

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA - NOWE PS

 

 

Udostępnij stronę