Ostateczne wyniki oceny merytorycznej wsparcie finansowe – VII nabór

Dodane: 12.04.2018

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej oraz ze względu na odstąpienie od podpisania umowy wnioskodawcy znajdującego się na liście rankingowej w ramach VII naboru wniosków o przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowoutworzonym przedsiębiorstwie społecznym (projekt „MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Małopolska Zachodnia"), prosimy o zapoznanie się z ostatecznymi wynikami:

  • wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy w nowopowstałych przedsiębiorstwach społecznych

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA - NOWE PS

 

 

Udostępnij stronę