Konkurs BEZ (PRZE)TARGU

Kategoria: Aktualności, Aktualności OWES Dodane: 3.09.2018

Realizujesz w swojej gminie kreatywne działania? To, co robisz jest niestandardowe, oparte o marketing wartości i przynosi zauważalną zmianę w twoim powiecie? Województwo Małopolskie ogłasza konkurs na najbardziej inspirujące działania budujące markę danego miejsca.

Konkurs popularyzuje niestandardowe podejście do zagadnień marketingu terytorialnego.

W konkursie pn. BEZ (PRZE)TARGU mogą wziąć udział jednostki samorządu terytorialnego:

  • gminy
  • powiaty z terenu województwa małopolskiego
  • podmioty zaangażowane w System Koordynacji Marki Małopolska

Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych przedsięwzięć - dobrych praktyk kreujących markę regionu: inspirujących, kreatywnych, prospołecznych, opartych na marketingu wartości.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone przedsięwzięcia, które zostały w pełni zrealizowane lub są jeszcze realizowane (działania, których realizacja rozpoczęła się i jeszcze trwa lub rozpoczęła się i zakończyła pomiędzy 1 stycznia 2017 roku a 14 września 2018 roku).

Szczegółowe informacje - na stronie: https://www.malopolska.pl/konkursbezprzetargu

 

 

Udostępnij stronę