ESER 2018

Kategoria: Aktualności, Aktualności OWES Dodane: 5.10.2018

Województwo Małopolskie zostało docenione przez Komisję Europejską i bierze udział w inicjatywie pod nazwą Europejskie Regiony Ekonomii Społecznej 2018 pilotaż. W ramach tej inicjatywy kilkadziesiąt instytucji mających swoją siedzibę na terenie państw Unii Europejskiej przeprowadziło spotkania promujące ekonomię społeczną w regionach. Województwo małopolskie zgłosiło do pilotażu odbywający się od 7 lat konkurs pn. Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2018, w którym za swoją działalność nagradzane są najprężniej działające w regionie firmy społeczne, a także przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego wspierające rozwój ekonomii społecznej w województwie. Przedstawiciel KE uczestniczył w gali Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej, która odbyła się w czerwcu 2018 r. w Krakowie.

Wszystkie podmioty biorące udział w pilotażu ESER zostały nagrodzone udziałem w spotkaniach podsumowujących, które miały miejsce w Bilbao i Brukseli. W Bilbao odbył się Światowy Szczyt Ekonomii Społecznej.

W Brukseli natomiast w dniu 9 października miały miejsce dwa wydarzenia. Pierwsze spotkanie pn. „From ESER towards targeted inter-regional collaboration on social economy” (Od ESER w kierunku interregionalnej współpracy na rzecz ekonomii społecznej) to warsztat, który był prowadzony w Centrum Badawczym KE przy ul. Champ de Mars  21. Drugie spotkanie pn. „Social Economy Entrepreneurship for European Regions (part 2) – „Przedsiębiorczość Społeczna dla Europejskich Regionów, część 2, odbyło się w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli w Square Conference Centre. 

Goście spotkania określili najważniejsze wyzwania w obszarze ekonomii społecznej na najbliższe lata m.in.: zwiększenie świadomości nt. ekonomii społecznej; klastry podmiotów ekonomii społecznej i inne organizacje; edukacja nt. ekonomii społecznej; zwiększanie umiejętności PES; ES jako partner w procesie decyzyjnym;  stworzenie nowej regionalnej Izby na poziomie unijnym w rodzaju Obserwatorium, w celu zbierania danych i opracowania definicji ES.

Konkluzją spotkania było stwierdzenie, że należy kontynuować współpracę w ramach ESER, która ma stać się platformą współpracy regionów zajmujących się ekonomią społeczną.

Udostępnij stronę