Ekonomia społeczna w nowej perspektywie 2020+. Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne!

Kategoria: Aktualności, Posiedzenia Komitetu Dodane: 11.07.2019

W dokumencie wyznaczono główne kierunki działań, instrumenty wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej oraz sposób, w jaki ma być skonstruowany system.

Konsultowany materiał będzie mieć odzwierciedlenie w programowaniu systemu wsparcia ekonomii społecznej w nowej perspektywie, dlatego tak istotne jest podjęcie prac nad nim przez małopolskie środowisko ekonomii społecznej. 

 

 
W związku z powyższym serdecznie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne!

___________________________________________________________________________ 

Termin: 18 lipca 2019 r., 10:30 - 15:00

Miejsce: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3, I piętro - aula

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 15 lipca na adres mbrzeziak@rops.krakow.pl

____________________________________________________________________________

 

Do pobrania:

 

 

 

Udostępnij stronę