Cykl szkoleniowy dla PES: Skuteczne zarządzanie podmiotem ekonomii społecznej

Kategoria: Aktualności Dodane: 25.04.2018

Skuteczne zarządzanie podmiotem ekonomii społecznej to cykl szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych organizowany w ramach Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Jak prowadzić finanse organizacji pozarządowej, jakie umowy podpisywać z wykonawcami działań naszej fundacji, jak zbudować zespół współpracowników w stowarzyszeniu, jak rozróżnić działalność statutową i gospodarczą, czym jest narzędzie Business Model Canvas i jak może ono wpłynąć na rozwój oferty organizacji  – odpowiedzi na wszystkie te pytania poznasz, biorąc udział w cyklu szkoleniowym „Skuteczne zarządzanie podmiotem ekonomii społecznej”. Szkolenia adresowane są do organizacji pozarządowych z Krakowa oraz powiatów: bocheńskiego, krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, proszowickiego i wielickiego.

 

Cykl obejmie cztery spotkania:

·     15.05.2018 r. w godz. 10.30-17.00 – Zespół siłą organizacji, czyli o budowaniu zespołu;

·     29.05.2018 r. w godz. 9.30-16.00 – Prawne aspekty funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej;

·     12.06.2018 r. w godz. 9.30 – 16.00 – Modele biznesowe (Business Model Canvas);

·     26.06.2018 r. w godz. 9.30-16.00Finanse i rachunkowość w podmiotach ekonomii społecznej.

 

Szkolenia będą się odbywać w Centrum Obywatelskim w Krakowie (ul. Reymonta 20, w budynku Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana, wejście LE od strony Parku Jordana, I piętro, sala 1w040). Zapis na cykl szkoleniowy oznacza deklarację udziału we wszystkich 4 spotkaniach w ramach cyklu stałej liczby osób, ale osoby delegowane przez podmiot mogą się zmieniać.  

Zgłoszenia przyjmowane są do 8.05.2018 r.!

 

Zapisy

Na szkolenie obowiązują zapisy. Będziemy je przyjmować do 10 maja 2018 r. Aby zapisać się na szkolenie należy wykonać wszystkie trzy opisane poniżej kroki:

Przesłać zgłoszenie dostępne pod adresem https://goo.gl/forms/sp5Z72eLKS8LQd3m2
Wypełnić formularz zgłoszeniowy zgodnie z poniższymi informacjami:
a) dla  organizacji objętych wsparciem MOWES (korzystających już z doradztwa lub szkoleń) uproszczony formularz dostępny jest tutaj.

b) dla organizacji, które nie rekrutowały się dotychczas do projektu MOWES pełny formularz dostępny jest tutaj.

 

Przesłać skan uzupełnionych i podpisanych dokumentów na adres mowes@fundacjagap.pl w terminie do 8 maja 2018 r.
 

UWAGA! Formularz zgłoszeniowy musi zostać podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji zgodnie z danymi widniejącymi w KRS.

Spełnienie wszystkich powyższych formalności jest warunkiem udziału w cyklu szkoleniowym. Po zakończeniu rekrutacji (8.05). przekażemy zgłoszonym organizacjom informację na temat zakwalifikowania się do udziału w cyklu szkoleniowym lub nie. W przypadku dużej liczby chętnych o udziale w cyklu decydować będzie kompletność dokumentacji oraz ocena motywacji i wpływu szkoleń na rozwój organizacji (na podstawie formularza zgłoszeniowego).

Liczba miejsc na szkolenia jest ograniczona. Jedna organizacja może zgłosić maksymalnie 2 osób. Pełny regulamin udziału w szkoleniach MOWES dostępny jest tutaj.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy (mowes@fundacjagap.pl), telefoniczny:  12 423 76 05 w. 22 lub osobisty w siedzibie Fundacji GAP (ul. Bandurskiego 58/11, Kraków). W razie problemów służymy pomocą przy wypełnieniu dokumentacji.

 

Zakres tematyczny szkoleń:

 15.05.2018 r. - Zespół siłą organizacji, czyli o budowaniu zespołu - uczestnicy poznają style komunikacji, co to jest komunikacja (nadawca-odbiorca-komunikat)? Jakie są style komunikacji, i w którym ja się odnajduję? Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi, czyli jakie są moje mocne strony i jakie widzę mocne strony u osób z mojego zespołu? Jaka powinna być procedura doboru pracowników/współpracowników/wolontariuszy? Ja lider-społecznik, kiedy pomagam a kiedy  "atakuję"? Co mnie inspiruje do działania? Co inspiruje moich współpracowników?

Wiedza zdobyta podczas szkolenia poprawi efektywność pracy zespołowej w organizacji pozarządowej.

 

29.05.2018 r. - Prawne aspekty funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej - celem szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat form prawnych w jakich mogą działać PES-y, ze szczególnym uwzględnieniem stowarzyszeń, fundacji i spółek non profit, rodzajów prowadzonej przez nie działalności (statutowa odpłatna i nieodpłatna oraz gospodarcza), podstaw i zasad odpowiedzialności członków organów zarządzających, rodzaju zawieranych w działalności PES umów. Omówione zostaną także kwestie związane ze zgłaszaniem zmian danych podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego, jak również zakres stosowania RODO w NGO.

                                                                                                          

12.06.2018 r. – Modele biznesowe (Business Model Canvas) - uczestnicy poznają narzędzie (Business Model Canvas), które poprowadzi ich przez proces namysłu nad prowadzeniem i rozwojem oferty organizacji pozarządowej (narzędzie sprawdzi się tak przy planowaniu działalności gospodarczej organizacji, jak i przy formułowaniu misji i rozwijaniu działalności statutowej). Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwoli określić elementy oferty organizacji i powiązać je z rozpoznaniem ich wartości oraz dopasowaniem ich do odpowiedniej grupy odbiorców. Modelowanie biznesowe rozwija także umiejętność́ rozpoznawania kluczowych zasobów organizacji, identyfikacji kluczowych kanałów komunikacyjnych, którymi można kształtować́ zapotrzebowanie na swoje produkty i usługi. 

Uczestnicy będą̨ pracować́ w sposób warsztatowy przy wykorzystaniu metody „szablonu modeli biznesowego” (Business Model Canvas) opracowanej przez Alexa Osterwaldera, który pozwala na szybką analizę̨ własnej organizacji oraz poszukiwanie koncepcji jego rozwoju.

 

26.06.2018 r. - Finanse i rachunkowość w podmiotach ekonomii społecznej – celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy uczestników w obszarze działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej w ujęciu księgowym. Uczestnicy poznają obowiązki jakie wiążą się z prowadzeniem ewidencji księgowych, poznają zasady tworzenia planu kont i dokonywania zapisów księgowych, a także zdobędą wiedzę na temat obowiązków sprawozdawczych organizacji pozarządowej.

 

Szkolenie organizowane jest przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej w ramach projektu „MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny”  realizowanego w Osi Priorytetowej 9, Działania 9.3, Poddziałania A, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

 

Udostępnij stronę