Bezpłatne szkolenie wyjazdowe dla przedstawicieli PES realizowane w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Podhalański”

Dodane: 6.10.2017

Bezpłatne szkolenie wyjazdowe dla przedstawicieli PES

realizowane w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Podhalański”

26-27 października 2017 roku

Rytro

Hotel Perła Południa

 

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka ogłasza rekrutację na dwudnioweszkolenie wyjazdowe, którego tematem będzie pozyskiwanie środków finansowych przez PES, organizowanew ramach realizowanego projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej -Subregion Podhalański”.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (w tym m. in. organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych) zarejestrowanych na terenie powiatów: nowotarskiego, suskiego, tatrzańskiego.

Zgłoszenia będą przyjmowane od: 09.10.2017 r. do 18.10.2017 r. w godz. 8:00 – 16:00 w Biurze Inkubatora: ul. Orkana 20 f, 34-700 Rabka-Zdrój oraz drogą mailową: kslazyk@frrr.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 26 77 739 w. 32. Liczba miejsc ograniczona!

 

Projekt pt. „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX „Region Spójny Społecznie”, Działanie 9.3. „Wsparcie Ekonomii Społecznej”.

Do pobrania:

Udostępnij stronę