Lista aktualności

31.10.2017
Skuteczna ścieżka reintegracji. Współpraca PES reintegracyjne – przedsiębiorstwa społeczne – OWES

Spotkanie informacyjno-warsztatowe w dn. 7 listopada 2017 r.

Kategoria: Aktualności więcej...
16.10.2017
Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2017 - Nagroda Publiczności

Zaproszenie do udziału w plebiscycie internetowym.

Kategoria: Aktualności więcej...
13.10.2017
Spotkanie sieciujące WTZ, ZAZ i PCPR

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Kategoria: Aktualności więcej...
19.09.2017
Spotkanie sieciujące małopolskie CIS i KIS (09.10.2017)

Wizyta studyjna w Gminie Klucze

Kategoria: Aktualności więcej...
21.08.2017
Status przedsiębiorstwa społecznego w województwie małopolskim

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wraz z Ministerstwem Rozwoju wspólnie wypracowały rekomendacje w sprawie przyznawania statusu przedsiębiorstwa społecznego.

Kategoria: Aktualności więcej...